Privacyverklaring

Akokkrijthe Scandinavisch Design, gevestigd aan Hoofdstraat 91-93
9861 AC Grootegast, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://akokkrijthe.nl Hoofdstraat 91-93
9861 AC Grootegast 0594 61 20 26

Persoonsgegevens die wij verwerken

Akokkrijthe Scandinavisch Design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien verstrekt door de klant:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op onze website/shop aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@akokkrijthe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Akokkrijthe Scandinavisch Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Het eventueel sparen van kroontjes waarmee men korting kan krijgen
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Akokkrijthe Scandinavisch Design analyseert uw gedrag op de website/shop om daarmee de website/shop te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming

Akokkrijthe Scandinavisch Design neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Akokkrijthe Scandinavisch Design) tussen zit. Akokkrijthe Scandinavisch Design gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Webshop via Cloudcommerce: Om producten te kunnen bestellen en te betalen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Akokkrijthe Scandinavisch Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Akokkrijthe Scandinavisch Design bewaart uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Akokkrijthe Scandinavisch Design deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Akokkrijthe Scandinavisch Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Akokkrijthe Scandinavisch Design uw persoonsgegevens aan andere derden.

Reclamebureau RAM, Leek
Hostingpartner, beheerder website

Google Analytics
Gegevens analyseren van websitebezoekers

Cloudcommerce
Beheerder webshop

Sendcastle
Versturen van nieuwsbrieven

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Akokkrijthe Scandinavisch Design gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Akokkrijthe Scandinavisch Design gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie kunt u vinden in ons cookiebeleid.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Googly Analytics
Naam: _ga, _gid, _gtag (anoniem)
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Google Recaptcha en Google Maps
Deze cookies van Google kunnen geplaatst worden wanneer je gebruik maakt van deze diensten van Google die op verschillende pagina op onze site voorkomen. Het betreft de cookies: SID, APISID, HSID, SAPISID, SSID, NID, PREF, ULS.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Akokkrijthe Scandinavisch Design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@akokkrijthe.nl.

Akokkrijthe Scandinavisch Design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons